SviSt vack ðaek

svasti väcaka çloka


svastiprosperita, štěstí, väcakahovořící, çloka - verš


Modlitba za štěstí a prosperitu


Sv/iSt> à/ja_y> pir/pal?yNta/m!

svaÞstiù praÞjäbhyaù pariÞpäla×yantäÞm


Nya/yen? ma/geR[? m/hI— m?hIza/>

nyäÞyena× mäÞrgeëa× maÞhéà ma×héçäÞù


gae äaü[e_y> zu/ÉmStu? inTy/m!

go brähmaëebhyaù çuÞbhamastu× nityaÞm


s/mSt?lae/ka> suio/nae É?vNtu/

saÞmasta×loÞkäù sukhiÞno bha×vantuÞ 3x


` zaiNt/> zaiNt/> zaiNt?>

om çäntiÞù çäntiÞù çänti×ù


svastiùprosperita, štěstí, příznivý osud, prajäbhyaùpotomstvu, lidem, tvorům,

paripälayantäm ochraňováni, podporováni,

nyäyena märgeëasprávnými cestami, cestami spravedlnosti,

mahéà mahéçäù – vládcové země,

go – krávy, brähmaëebhyaù – bráhmanům, lidem moudrosti,

çubham – dobro, hojnost, přízeň, ctnost, astu – budiž, nityam – stále

samastalokäùvšechny bytosti ve světech ("veškeré světy"), sukhinošťastny,

bhavantuať jsou, çäntiùmír


Ať jsou potomstvo, lidé i ostatní tvorové ochraňováni a mají štěstí a příznivý osud.

Ať se vládcové země řídí správnými cestami.

Ať krávy a lidé moudrosti mají stále hojnost, dobro a ctnost.

Ať jsou šťastny všechny bytosti ve všech světech.

Óm mír, mír, mír.