!!Toto je předběžný překlad, definitivní překlad s textem bude doplněn později.

 

 

Šrí Rudraprašnah – Namakam – 1. anuváka

 

Óm. Úcta Vznešenému Pánu Rudrovi.

 

Óm. Úcta Tobě, ó Rudro, úcta Tvému hněvu (kéž se neobrací proti nám) a také Tvému šípu.

Úcta budiž Tobě, Tvému luku a také Tvým dvěma pažím.

 

Tvůj šíp ať se stává nejvýše příznivým, Tvůj luk se stává příznivým.

Tvůj toulec ať se stává příznivým, ó Rudro, jejich prostřednictvím nás učiň šťastnými.

 

Ó Pane Rudro, prostřednictvím své podoby naplněné mírem, která ničí hřích a která je příznivá a naplněná blažeností, dej nám nejvyšší moudrost, ó Pane hory (Kailás) a Dárče veškerého dobra.

 

Ó Pane hory (Kailás), šíp, který držíš ve své ruce, abys jím odstraňoval zlo,

učiň jej pro nás příznivým, ó Ochránče hory, nezraňuj lidské bytosti či svět.

 

Modlíme se příznivými slovy, abychom Tě dosáhli, ó Pane hory (Kailás).

Celý svět lidí a ostatních bytostí kéž se tímto osvobodí od nemoci a je naplněn radostí a dobrou vůlí.

 

Kéž hovoří v náš prospěch a dobro, nejvyšší božský Lékař.

On krotí všechny hady, tigry a ostatní nebezpečná zvířata i zlé duchy a démony.

 

Ten, který je (v podobě Slunce na počátku východu) tmavě rudý, (během východu) světle červený a  (po východu) zlatý, dává nejvyšší dobro.

Rudrové (mnohé manifestace Rudry) jsou přítomni po tisících ve všech směrech Země, usmiřujeme (našimi modlitbami) jejich hněv (který může být vyvolán našimi hříchy).

 

Ten, který zapadá v podobě rudého slunce, Pán s modrým hrdlem.

Jeho vidí pastýři krav, Jeho vidí nosičky vody.

Jeho vidí všechny bytosti světa, kéž nás On učiní šťastnými.

 

Úcta budiž Pánovi s modrým hrdlem, Tisíciokému, Tomu, jenž dává hojnost a plní přání.

Také těm, kteří jsou Jeho oddaní, jim se klaním.

 

Uvolni tětivu svého luku na obou koncích.

Odlož šípy ve své ruce, ó Pane.

 

Poté, co jsi uvolnil svůj šíp, ó Tisícioký, ó Držiteli stovky toulců,

poté, co jsi otupil hroty šípů, staň se pro nás příznivým a přijmi svou podobu Šivy – Milostivého.

 

Kéž luk Pána se svázanými vlasy je bez tětivy a Jeho toulec bez šípů.

Jeho šípy ať nemohou bodnout a pochva Jeho meče ať není sňata.

 

Zbraň ve Tvé ruce, ó Dárče hojnosti, se stává Tvým lukem.

Jím – lukem, který nepřináší neštěstí – nás všude ochraňuj.

 

Úcta budiž Tvé zbrani, která není namířena, ač je mocná.

Úcta oběma Tvým pažím a Tvému luku.

Tvůj luk a šíp kéž nás všude ušetří a nezraňují nás.

Také svůj toulec ať je daleko od nás.

 

Úcta budiž Tobě, Vznešenému Pánovi Vesmíru, Velkému Bohu, Tříokému, Ničiteli tří (démonických) měst, Pánu času tří ohňů (při védském obřadu), Rudrovi – Ohni času (v němž vše zaniká), Pánovi s modrým hrdlem, Vítězi nad smrtí, Vládci všeho, Věčně Milostivému a Vznešenému Velkému Bohu úcta.