Sanskrtská abeceda a výslovnost sanskrtu


Sanskrt se většinou píše písmem dévanágarí (देवनागरी- devanāgarī), kterým se píše též hindština a několik dalších indických jazyků. Další možností je latinská transliterace, která používá přídavnou punktaci pro vyjádření hlásek, pro něž nemá latinka písmena (podobně jako v češtině háčky a čárky).

Pro recitaci véd je třeba znát alespoň latinskou transliteraci, aby byly hlásky správně vyslovovány. V české transkripci se nuance výslovnosti ztrácejí.


V následující tabulce je přehled písmen podle sankskrtské abecedy v dévanágarí, latinské transliteraci sanskrtu a s českou transkripcí:


Samohlásky:

a ā i ī u ū ṛ ṝ ḷ ḹ e ai o au

a á i í u ú r r l l é ai ó au


Samohlásky e a o jsou vždy dlouhé, ai a au jsou dvojhlásky jako české au, ou. Samohláskové , dlouhé se vyslovují jako slabikotvorné r ve slově krk, ovšem na rozdíl od češtiny se za r vysloví krátká neutrální samohláska. V novoindických jazycích se může vyslovovat také jako ri nebo ru (např. amṛta lze tedy vyslovit jako amrta, amrita nebo amruta).

Samohláskové a dlouhé se vyslovují jak lr.

V sanskrtu se odlišují od souhláskových ra a la, která mají jiná písmena.


Speciální hlásky:


अं अः

aṁ aḥ

am ah


Tzv. anusvára aṁ je koncová nosovka, která se vyslovuje samostatně jako am, uprostřed textu se může její výslovnost měnit dle následující souhlásky.

Tzv. visarga aḥ se samostatně vyslovuje jako znělé h výdechem přecházející samohlásky např. aha , ihi atd. Uprostřed textu se její výslovnost krátí nebo se může měnit dle následující hlásky.Zadopatrové souhlásky (velály):


ka kha ga gha ṅa

ka kha ga gha na

kha a gha se vslovují s přídechem jako ve slovech khaki a Ghana, ṅa je nosovka jako ve slově banka.


Předopatrové souhlásky (palatály):


ca cha ja jha ña

ča čha dža džha ňa


Zadodásňové souhlásky (cerebrály):


ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa

ta tha da dha na


Zadodásňové souhlásky se vyslovují jako české s jazykem stočeným dozadu na tvrdé patro.


Zubné souhlásky (dentály):


ta tha da dha na

ta tha da dha na


Retné souhlásky (labiály):


pa pha ba bha ma

pa pha ba bha maOstatní souhlásky:


ya ra la va

ja ra la va


śa ṣa sa

ša ša sa


ś se vyslovuje ostře jako ve slově štěstí, je jako ve slově štuk.


क्ष

ha kṣa

ha kša
Číslice:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Z védských číslic vznikly i naše tzv. "arabské".Pro další studium písma dévanágarí a sanskrtu obecně doporučujeme
např. Učebnici sanskrtu od D. Zbavitele a J. Strnada, nakl. Karolinum, Praha 2006.